03.09.2009

Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A

pdf iconOgloszenie o zamowieniu 33/2009/EEZP/AP (2009.09.04 14:02)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 33/2009/EEZP/AP (2009.09.04 14:03)

pdf iconZawiadomienie o protescie POLMAG 33-2009-AP (2009.09.11 9:43)

pdf iconRozstrzygniecie_protestu_POLMAG_-_33-2009-EEZP-AP (2009.09.25 8:13)

pdf iconZalacznik nr 1 do zmiany SIWZ (SIWZ tekst jednolity) - 33-2009-EEZP-AP (2009.10.01 13:10)

pdf iconInformacja o zmianie SIWZ - 33-2009-EEZP-AP (2009.10.01 13:10)

pdf iconWyjasnienia tresci SIWZ - 33-2009-EEZP-AP (2009.10.01 13:10)

pdf iconInform o zmianie ogloszenia o zamowieniu - 33/2009/AP  (2009.10.06 13:52)

pdf iconWyjasnienie SIWZ (nr 2) - 33/2009/EEZP/AP (2009.10.07 22:32)

pdf iconInform o wyborze oferty najkorzystniejszej - 33-2009-EEZP-AP (2009.11.27 10:32)

Przesunięto do archiwum 2009.12.09

Ustawienia plików cookies