04.07.2014

Dostawa urządzeń elektroenergetycznych do zasilenia kompleksu ścianowego w pokładzie 207 w TAURON Wydobycie S.A. - Zakładzie Górniczym Janina.

Przeniesiono do archiwum dnia 22.10.2014 r.

Ustawienia plików cookies