05.10.2011

Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych sprawnego technicznie kombajnu ścianowego z wyposażeniem dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego SOBIESKI

Przeniesiono do archiwum w dniu 12.12.2011r.

Ustawienia plików cookies