12.11.2012

Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzinowych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. na którą składają się wsparcie użytkowników, nadzór autorski oraz udostępnianie i administracja aplikacji FKX, GMX, STX, NAVIGATOR wraz z serwerami i osprzętem sieciowym.

Przeniesiono do archhiwum 2.01.2013 r.

Ustawienia plików cookies