19.03.2013

Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo - tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

Przeniesiono do archiwum 14.05.2013 r.

Ustawienia plików cookies