17.12.2013

Wykonanie robót w zakresie usunięcia osadu z osadnika wód dołowych w Szyjkach w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.

Przeniesiono do archiwum dnia 03.04.2014 r.

Ustawienia plików cookies