11.02.2010

Świadczenie usług w ruchu Zakładu Górniczego w zakresie obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń odstawy urobku Zakładu Górniczego SOBIESKi dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

pdf iconOgłoszenie o zamówieniu - nr 06/2010/EEZP/AW (2010.02.12 17:51)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 06/2010/EEZP/AW (2010.02.12 17:51)

pdf iconOgloszenie dodatkowych informacji do sprawy - 06-2010-EEZP-AW (2010.02.24 22:31)

pdf iconWyjasnienia tresci SIWZ - 06-2010-EEZP-AW (2010.03.17 9:31)

pdf iconInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 06-2010-EEZP-AW (2010.04.08 12:35)

Przeniesiono do archiwum 2010.04.20

Ustawienia plików cookies