26.04.2012

Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina.

Przeniesione do archiwum 7.08.2012 r.

Ustawienia plików cookies