19.04.2010

Najem kombajnów chodnikowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. - w celu zawarcia umowy ramowej

pdf iconOgloszenie o zamowieniu- 23-2010-EZP-MZ (2010.04.20 11:06)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 23-2010-EEZP-MZ (2010.04.20 11:06)

pdf iconsprostowanie SIWZ- sprawa nr 23-2010-EEZP-MZ (2010.04.22 13:46)

pdf iconzal. nr 1a do SIWZ po sprostowaniu-23-2010-EEZP-MZ (2010.04.22 13:46)

pdf iconzal. nr 5 po sprostowaniu- 23-2010-EEZP-MZ (2010.04.22 13:46)

pdf iconwyjasnienie (nr 1) SIWZ, 23-2010-EEZP-MZ (2010.05.05 14:10)

pdf iconzalacznik nr 2 do SIWZ po zmianie- sprawa nr 23-2010-EEZP-MZ (2010.05.05 14:10)

pdf iconInform o wyborze oferty najkorzystn- 23-2010-EZP-MZ (2010.06.10 8:55)

Przeniesiono do archiwum 2010.06.22

Ustawienia plików cookies