24.09.2012

Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.

 

Przeniesiono do archiwum 11.01.2013r.

Ustawienia plików cookies