19.10.2011

Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A

 

Przeniesiono do archiwum 12.12.2011r.

 

Ustawienia plików cookies