05.08.2008

Ochrona osób i mienia, transport i konwojowanie wartości pieniężnych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - nr 20-2008-EZP-AP (2008.08.06 9:42)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 20-2008-EZP-AP (2008.08.06 9:42)

pdf iconwyjasnienia tresci SIWZ do sprawy nr 20-2008-EZP-AP (2008.08.20 15:12)

pdf iconZawiadomienie_o_protescie_KOK_Zabrze_-_20-2008-EZP-AP (2008.08.21 13:26)

pdf iconwyjasnienia tresci SIWZ (nr 2) do spr 20-2008-EZP-AP (2008.08.27 13:30)

pdf iconModyfikacja tresci SIWZ do spr 20-2008-EZP-AP (2008.08.27 13:30)

pdf iconRozstrzygniecie_protestu_do_spr_20-2008-EZP-AP (2008.08.27 13:30)

pdf iconWyjasnienia tresci SIWZ (nr 3) do sprawy nr 20-2008-EZP-AP (2008.09.04 12:16)

pdf iconZawiadomienie_o_protescie_IMPEL_-_20-2008-EZP-AP (2008.09.08 14:24)

pdf iconRozstrzygniecie protestu IMPEL - 20-2008-EZP-AP (2008.09.11 12:51)

Informacja o wyborze oferty do sprawy nr 20-2008-EZP-AP (2008.10.20 14:06)

Przesunięto do archiwum 2008.11.19

Ustawienia plików cookies