13.05.2013

Pogłębienie szybu "Janina VI" z wykonaniem dwustronnego wlotu szybowego i zabudową infrastruktury w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

Przeniesione do archwum 20.07.2013 r.

Załącznik Size
Ogłoszenie o zamówieniu do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP_1.pdf 202.4 KB
SIWZ do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP_1.pdf 1.15 MB
Załącznik nr 1.2 Wycinek mapy powierzchni obejmujacy plac budowy_0.pdf 471.07 KB
Załącznik nr 1.3 Mapa wyrobisk górniczych w sąsiedztwie szybu_0.pdf 311.27 KB
Załącznik nr 1.4 Foto GD-10 Janina 1.zip 42.17 MB
Załącznik nr 1.4 Foto GD-10 Janina 2.zip 33.03 MB
Załącznik nr 1.4 Foto GD-10 Janina 3.zip 26.22 MB
Załacznik nr 1.4 analizy wody.pdf 19.31 MB
Załącznik nr 1.4 analizy węgla. raporty z badań..pdf 13.9 MB
Załącznik nr 1.4 badania gazowe.pdf 1.15 MB
Załącznik nr 1.4 badania geologiczno- inzynierskie.pdf 9.89 MB
Załącznik nr 1.4 Dokumentacja geologiczna otworu GD-10 str. tytuł.pdf 24.47 KB
Załącznik nr 1.4 Dokumentacja otworowa GD-10 tekst.pdf 275.89 KB
Załącznik nr 1.4 orzeczenie geofizyczne.pdf 1.9 MB
Załącznik nr 1.4 Otwor GD-10 karta otworowa.pdf 1.69 MB
Załącznik nr 1.4 Otwór GD-10 zestawienie skrzynek rdzeniowych.pdf 23.75 KB
Załącznik nr 1.4 współrzędne otworu i likwidacja.pdf 2 MB
Załącznik nr 1.5 zal_16 Janina 1.zip 45.86 MB
Załącznik nr 1.5 zal_16 Janina 2.zip 48.1 MB
Załącznik nr 1.5 zal_16 Janina 3.zip 47.25 MB
Załącznik nr 1.5 zal_16 Janina 4.zip 50.29 MB
Załącznik nr 1.5 zal_16 Janina 5.zip 32.69 MB
Załącznik nr 1.5 Janina-tekst1.pdf 387.88 KB
Załącznik nr 1.5 str tyt Janinabis.pdf 120.06 KB
Załącznik nr 1.5 zal_7.zip 1.5 MB
Załącznik nr 1.5 zal_8.zip 4.92 MB
Załącznik nr 1.5 zal_12.zip 167.83 KB
Załącznik nr 1.5 zal_13.zip 14.95 MB
Załącznik nr 1.5 zal_14.zip 975.43 KB
Załącznik nr 1.5 zal_15.zip 1.14 MB
Złącznik nr 1.5_zal 1_2_3_4_5_6_6a_9_10_11.zip 10.55 MB
Załącznik nr 1.6 Profil szybu Janina VI 20130412.pdf 213.53 KB
ZAŁĄCZNIK 1.7 Projekt koncepcyjny szybu JANINA VI.zip 5.47 MB
Załącznik nr 1.8 Decyzja DOŚ.pdf 2.2 MB
ZAŁĄCZNIK 1.9 Opinia geotechniczna.zip 1.66 MB
WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 443.7 KB
Załącznik nr 1.10 do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 143.39 KB
Załącznik nr 1.11 do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 50.18 KB
Załącznik nr 1.12 do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 45.92 KB
ZAŁ.1.7 rys.11-Lokalizacja stacji redukcyjnej dla rurociągu p.poż.na czas pogłębiania poz.500m - do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 71.72 KB
ZAŁ.1.7 rys.2-Plan sytuacyjny-projekt zagospodarowania placu budowy - do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 3.7 MB
ZAŁ.1.7 rys.3-Projekt zagospodarowania placu budowy-wizualizacja - do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 1.85 MB
ZAŁ.1.7 rys.7-Przekrój pionowy pogłębianego odcinka szybu-obudowa - do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 2.89 MB
ZAŁ.1.7 rys.15-Plan doprowadzenia kabli zasilających do placu budowy - do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 5.22 MB
ZAŁ.1.7 zał.2 - Zestawienie nakładów związanych z pogłębianiem szyby - do sprawy nr 28-2013-EEZP-AP 31.78 KB
wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ do sprawy nr 28/2013/EEZP/AP 291.59 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do sprawy nr 28/2013/EEZP/AP 299.87 KB
Ustawienia plików cookies