01.02.2013

Drążenie wyrobisk przygotowawczych przy użyciu kombajnu chodnikowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A - Zakładu Górniczego Janina.

Przeniesiono do archiwum w dniu 24.06.2013 r.

Ustawienia plików cookies