13.11.2014

Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie napraw i obsługi serwisowej niegwarancyjnej dla urządzeń elektrycznych wyprodukowanych przez Elektrometal S.A. dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.

Ustawienia plików cookies