28.11.2013

Dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów ścianowych firmy JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
 

Ustawienia plików cookies