23.08.2012

Wykonanie opracowania pt.: „ Techniczno – organizacyjne możliwości wyeksploatowania pokładu 510 w oparciu o infrastrukturę techniczno – technologiczną Zakładu Górniczego Sobieski wchodzącego w skład Południowego Koncernu Węglowego SA wraz z oceną opłacalności przedsięwzięcia”

Ustawienia plików cookies