Wojciech Kamiński

Wojciech Kamiński
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie - magister inżynier Technicznej Podziemnej Eksploatacji Złóż. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie oparte na strukturze programu MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Górniczo – Hutniczej. Posiada świadectwo wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego stwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny. 

Całą karierę zawodową związany z górnictwem. Pracę zawodową rozpoczął w 1992 roku w KWK Jaworzno. Przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery – od stażysty do dyrektora technicznego Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie. W latach 2015-2019 pracował w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., gdzie pełnił funkcję kierownika ruchu zakładów górniczych. Od 2019 roku pełnił funkcję dyrektora technicznego Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, należącego do Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

Ustawienia plików cookies