Łukasz Deja

Łukasz Deja
Prezes Zarządu

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżerskiego w Szkole Głównej Handlowej.  

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach działających w branży wydobywczej i energetycznej. Pracował w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. Od 2015 roku dyrektor zarządzający w Południowym Koncernie Węglowym S.A. (poprzednio TAURON Wydobycie S.A.). Od początku aktywności zawodowej brał czynny udział w prowadzonych procesach restrukturyzacji wewnętrznej organizacji, jak i w przekształceniach właścicielskich spółek.  

Ustawienia plików cookies